افتتاحیه بخش شیمی درمانی بیمارستان لولاگر به همت موسسه خیریه نور

مراسم افتتاحیه بخش شیمی درمانی بیمارستان لولاگر به همت موسسه خیریه نور

موسسه خیریه نور در گام دوم در شهر تهران پس از تجهیز و بهره برداری بخش شیمی درمانی بیمارستان رسول …

مراسم افتتاحیه بخش شیمی درمانی بیمارستان لولاگر به همت موسسه خیریه نور ادامه مطلب